Produkty

produkty3 verze programu odlišené designem a náročností - pro předškolní i školní děti a pro dospělé.

Více informací...

Výzkum

vyzkumProgram byl vytvořen na Stockholmské univerzitě a jeho využití a efektivita se dále ověřuje výzkumem.

Více informací...

Efekty tréninku

efektyZlepšení pozornosti, schopnosti soustředit se a nenechat se rozrušit. Významné snížení symptomy ADHD 

Více informací...

Výzkum Cogmedu

Studie se shodují v tom, že většina lidí s poruchami pozornosti má sníženou kapacitu pracovní paměti. To platí i pro poruchy pozornosti v dětství (hyperaktivita s poruchou pozornosti = ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder), traumatická poranění mozku nebo pro poruchu pozornosti při přirozeném stárnutí a rovněž pro mělčí poruchy koncentrace.

Výzkum dále ukazuje, že poruchy pracovní paměti souvisejí rovněž s nižší školní či pracovní úspěšností. A obráceně, dobrá kapacita pracovní paměti se úzce shoduje s vrozenou inteligencí.

Neustále se zvyšující počet výzkumných prací dokazuje efektivitu Cogmed tréninku pracovní paměti. Mezi nimi je významná zejména studie profesora Klingberga z roku 2005 potvrzující efektivitu tréninku pracovní paměti u školních dětí s ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti), a to v multicentrické (prováděné na více pracovištích současně) a placebem kontrolované studii.

Studie prokázala klinicky i statisticky významné efekty tréninku i na ukazatelích kapacity pracovní paměti, které nebyly specificky trénovány. Efekty tréninku se generalizují i na schopnost potlačit impulzivitu a tím dosáhnout lepšího soustředění. Novinkou ve vědeckých výzkumech je prokazatelná souvislost mezi zvýšením kapacity pracovní paměti a zlepšením pozornosti.

 

Joomla Templates - by Joomlage.com