Produkty

produkty3 verze programu odlišené designem a náročností - pro předškolní i školní děti a pro dospělé.

Více informací...

Výzkum

vyzkumProgram byl vytvořen na Stockholmské univerzitě a jeho využití a efektivita se dále ověřuje výzkumem.

Více informací...

Efekty tréninku

efektyZlepšení pozornosti, schopnosti soustředit se a nenechat se rozrušit. Významné snížení symptomy ADHD 

Více informací...

Efekty tréninku

Pracovní pamět je zásadní jak pro schopnost soustředění, tak pro schopnost přiměřeně odolávat rušivým podnětům z okolí a pro schopnost komplexního uvažování. Zvýšení kapacity pracovní paměti se přenáší i na zlepšení pozornosti a kontrolování impulzivity. U 8 z 10 uživatelů, kteří dokončí trénink, zjišťujeme měřitelné zlepšení ve výše uvedených oblastech.

Děti – Rodiče a učitelé udávají rovněž zlepšení sociálních dovedností, větší přebírání iniciativy, lepší pamatování si instrukcí a schopnost samostatně dokončit zadaný úkol.

Výsledkem jsou zlepšené školní dovednosti, a to zejména v porozumění čtení a v matematice.

Dospělí – Po tréninku své pracovní paměti se budete lépe koncentrovat, budete schopni odolávat rozptýlení, lépe si plánovat a plnit jednotlivé kroky pracovního programu.

Výsledkem je zlepšená pracovní výkonnost a prodloužení schopnosti soustředění.

 

Joomla Templates - by Joomlage.com